+420774444879

Junior Beach Liga

Junior Beach Liga je, z pověření Jihomorávského krajského volejbalového svazu, krajská soutěž plážového volejbalo pro děti a mladistvé ve 4 věkových kategoriích. V sezóně 2019 se uskuteční v každé kategorie minimálně 2 turnaje + finálový turnaj, kde vítěž získá titul mistr jihomoravského kraje.

Účastníci a podminky účasti

Každý hráč musí splňovat podmínky účasti startu na každém turnaji zvlášť. Každý hráč musí být zaregistrovaný pod Českým volejbalovým svazem. Při registraci se musí prokázat platným členským průkazem. Každý hráč musí mít uhrazený licenční poplatek na příslušnou sezónu. Každý hráč musí v den turnaje uhradit startovné v uvedené výši viz. níže při registraci. Každý hráč musí být na každý turnaj předem přihlášený. Prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Věkové kategorie

 • Kategorie U11 – jsou děti do 11 let pro sezónu 2018/2019 (narozené 1.1.2008 a mladší)
 • Kategorie U12 – jsou děti do 12 let pro sezónu 2018/2019 (narozené 1.1.2007 a mladší)
 • Kategorie U14 – jsou děti do 14 let pro sezónu 2018/2019 (narozené 1.1.2005 a mladší)
 • Kategorie U17 – jsou děti do 17 let pro sezónu 2018/2019 (narozené 1.1.2002 a mladší)

Termíny turnajů:

 • 20.1.2019 kategorie U12
 • 27.1.2019 kategoire U11/U14
 • 3.2.2019 kategorie U17 (dívky/chlapci)
 • 24.2.2019 kategoire U12
 • 3.3.2019 kategoire U11
 • 10.3.2019 kategoire U 17 (dívky/chlapci)
 • 17.3.2019 kategoire U12/U14
 • 6.4.2019 Finále U11
 • 14.4.2019 Finále U14
 • 20.4.2019 Finále U12
 • 21.4.2019 Finále U17 (dívky/chlapci)

Příhlašovací formulář:
Hračské žebříčky, startovní listin a výsledky turnajů:

Startovné:

 • Kategorie U11 – 100 Kč/osoba (200 Kč/tým)
 • Kategorie U12 – 100 Kč/osoba (200 Kč/tým)
 • Kategorie U14 – 150 Kč/osoba (300 Kč/tým)
 • Kategorie U17 – 150 Kč/osoba (300 Kč/tým)

Pravidla

Kategorie U11

Podání může být vrchní nebo spodní. Hráč má možnost dvou servisů (při zkaženém servisu má jeden opravný). Hráči se na servisu střídají po jednom odehraném servisu nebo po ztrátě servisu.

Při každém přeletu míče může hráč chytnout míč a po vlastním nahození zahraje obouruč vrchem nebo spodem na spoluhráče, který může odehrát obouruč vrchem nebo spodem. Při odbíjení obouruč vrchem, může hráč míč podržet, ne však déle jak 2 sec. Hráči mohou hrát na dva nebo tři doteky. Odehrání míče na první přes síť se považuje za chybu. S míčem se nesmí chodit ani běhat. Dotek sítě se nepovažuje za chybu.

 • Rozměry hřiště: 4×8 (4 x 4 m jedna polovina).
 • Hraje se na 1×5 minut
 • Výška sítě: 200 m
 • Míč: Mikasa SBV
 • Složení týmu: dvojice (chlapci, dívky, mix)

Kategorie U12

Podání může být vrchní nebo spodní. Hráč má možnost dvou servisů (při zkaženém servisu má jeden opravný). Hráči se na servisu střídají po druhém odehraném servisu nebo po ztrátě servisu.

Míč může být chycen pouze po servisu. Při následující rozehře je chycení míče považováno za chybu. Příjem může být obouruč vrchem nebo spodem. Odbití míče na první dotek je považováno za chybu. Může se hrát na dva nebo tři doteky. Jeden hráč nesmí hrát dvakrát po sobě. Přes síť se může hrát oboruč vrchem, obouruč spodem nebo útočný úder. Dotek sítě se nepovažuje za chybu.

 • Rozměry hřiště: 4×10 (4 x 5 m jedna polovina).
 • Výška sítě: 200 m
 • Míč: Mikasa SBV
 • Složení týmu: dvojice (chlapci, dívky, mix)

Kategorie U14

Hraje se dle platných pravidel FIVB. Odehrání míče na první dotek přes síť se považuje za chybu.

 • Rozměry hřiště: 8×12 (4 x 6 m jedna polovina).
 • Výška sítě: 218 m
 • Míč: Mikasa SBV
 • Složení týmu: dvojice (chlapci, dívky, mix)

Kategorie U17

Hraje se podle platných pravidel FIVB.

 • Rozměry hřiště: 8×16 (4 x 8 m jedna polovina).
 • Výška sítě: 243 m (chlapci), 224 m (dívky)
 • Míč: Mikasa SBV
 • Složení týmu: dvojice (chlapci, dívky)
 • Kategorie dívky a chlapci hrají odděleně (každý má svůj vlastní turnaj)

Bodování a vyhodnocení výsledků

Za každý turnaj každý hráč obdrží body. Tyto body se udělují na jméno hráče. Celkové body na dvojici určují nasazení v turnaji. Každý hráč má určitý počet bodů. Při vytvoření týmu dvou hráčů se body obou hráčů sčítají dohromady a tvoří tak počet bodů celého týmu.

Bodové hodnocení každého turnaje:

 1. místo ……………………………..……… 100 bodů
 2. místo …………………………………… 96 bodů
 3. místo …………………………………….. 92 bodů
 4. místo …………………………………….. 88 bodů

Každé další místo -4 body.

Tento systém platí pro všechny kategorie

Body se sbírají v každé kategorii zvlášť. Nelze převádět body mezi kategoriemi.

Tituly a ceny

Hraje se o titul „Mistra Jihomoravského kraje“. Tento titul získá ten, který vyhraje finálový turnaj v každé kategorii. Kapacita finálového turnaje bude omezena a o pořadí přihlášek do finálového turnaje bude rozhodovat počet bodů na dvojici. Kapacitu finále najdete níže.

V každém turnaji se bude hrát o věcné ceny.

 • Kategorie U11 finálový turnaj – 16 týmů
 • Kategorie U12 finálový turnaj – 16 týmů
 • Kategorie U14 finálový turnaj – 16 týmů
 • Kategorie U17 dívky finálový turnaj – 16 týmů
 • Kategorie U17 chlapci finálový turnaj – 10 týmů